rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Kiedy i do czego potrzebny jest geodeta przy budowie domu?

image

Praca geodety na budowie będzie potrzebna w kilku istotnych etapach procesu budowlanego. Swoje spostrzeżenia geodeta zapisuje w dzienniku budowy, który dokumentuje przebieg budowy.

Geodeta będzie nam potrzebny co najmniej na trzech etapach budowy, czyli przy opracowywaniu projektu budowlanego domu, przed rozpoczęciem prac budowlanych, a także po zakończeniu budowy.

Geodeta a opracowanie projektu budowlanego

Kiedy uzyskaliśmy warunki zabudowy, kupiliśmy projekt domu należy zlecić geodecie wykonanie mapy do celów projektowych. Mapa ta musi zawierać granice naszej działki, jej otoczenie. W przypadku istnienie zabudowań na naszej lub sąsiedniej działce mapa ta powinna zawierać informacje o położeniu budynków i ich przeznaczeniu. Mapa ta powinna być w skali 1:500, ewentualnie 1:1000.

Wytycznie budynku

Kolejna wizyta geodety na budowie ma na celu wytyczenie budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki. Geodeci powinni zaznaczyć główne osie budynku, obrys fundamentów,  oraz na stałe w gruncie zamontować repery (punkty wysokościowe, do których można się w przyszłości odnieść).
Po zakończeniu tych prac geodeta jest zobowiązany do pozostawienia wpisu w dzienniku budowy oraz przekazaniu inwestorowi lub jego przedstawicielowi szkiców wykonanych pomiarów.

Geodeta a zakończenie budowy

Po zakończeniu budowy najprawdopodobniej będziemy musieli wystąpić z wnioskiem o możliwość użytkowania budynku. Do takiego wniosku należy dołączyć mapę zawierającą faktyczne położenie budynku na działce oraz inwentaryzację wszystkich przyłączy (energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych - o ile istnieją)
Geodeta ma obowiązek dokonania zapisu o wykonaniu inwentaryzacji w dzienniku budowy.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa