rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Czym są prace ziemne i jak je dzielimy?

image

Przy każdej inwestycji budowlanej należy wykonać określone prace ziemne. Ich skala i zakres zależą od rodzaju obiektów budowlanych, a także stanu gruntu w danej lokalizacji. Podstawowym zadaniem robót ziemnych jest przygotowanie gruntu w taki sposób, aby był zgodny z założoną dokumentacją projektową. Sprawdź, czym dokładnie są prace ziemne oraz jaki podział przy nich obowiązuje.

 

 

Roboty ziemne - definicja

W dużym skrócie roboty ziemne polegają na obróbce, czy też urabianiu gruntu w danej lokalizacji. Wykonuje się je po to, aby przygotować teren pod inwestycję, aby był zgodny z zatwierdzona dokumentacją techniczną. W realizacji tego typu zadań wykorzystuje się profesjonalny sprzęt budowlany, w tym takie maszyny jak: koparki, ładowarki, zrywarki, spycharki, walce, zgarniarki, równiarki, czy ubijarki. Od rodzaju gruntu zależy to, czy będą miały podwozie kołowe, czy gąsienicowe. Oczywiście część robót ziemnych wykonuje się ręcznie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi pracy.

 

Klasyfikacja robót ziemnych

Podstawowa klasyfikacja bierze pod uwagę specyfikę wykonywanych prac ziemnych i wówczas można wymienić prace:

 

  •    porządkowe;
  •    podstawowe;
  •    wykończeniowe.

 

Istnieje jeszcze podział ze względu na rozmiary i kształt terenu i wówczas wymienia się roboty ziemne:

 

  •    liniowe;
  •    powierzchniowe;
  •    wykopy budowlane.

 

Liniowe dotyczą wąskich pasów terenu (np. rurociągów, torowisk, dróg), powierzchniowe rozległych terenów, a wykopy prac podziemnych i związanych z fundamentami.

Porządkowe prace ziemne

Do nich zalicza się szereg prac, które prowadzą do przygotowania gruntu pod inwestycję. Na tym etapie usuwa się zbędną roślinność, w tym m.in.: pnie, krzewy, starodrzew, czy darninę. Kolejne kroki to: odprowadzenie wód opadowych, wytyczenie budowli ziemnych oraz spulchnienie gleby.

 

 

Podstawowe roboty ziemne

To kolejny krok w inwestycji. Tu wykonuje się makroniwelację i niwelację gruntu, a także wykonuje się wykopy pod obiekty budowlane. Wykopy dzielimy na: tymczasowe, szerokoprzestrzenne i wąskoprzestrzenne. Ponadto do podstawowych prac ziemnych zaliczane jest tworzenie: rowów, dróg, instalacji, nasypów, zasypek i podsypek, czy też wydobywanie gruntu naturalnego.

 

Wykończeniowe prace ziemne

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Ten etap polega na wykonywaniu prac wykończeniowych. Wyrównuje się wykopy, a także wykonuje wykopy pod fundamenty. Specjaliści zagęszczają i wyrównują skarpy, a także profilują nasypy. Na tym etapie dochodzi do ostatniej mikroniwelacji terenu. Ostatnim krokiem jest wykonanie prac ogrodowych zgodnych z założonym projektem inwestycyjnym.

Opracowanie redakcja : (Ł.G)

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu www.pasywny-budynek.plKONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź