rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Budownictwo energooszczędne czyli dom pasywny

image

Budownictwo energooszczędne i pasywne polega na stworzeniu komfortu cieplnego bez zastosowania tradycyjnych systemów wentylacyjnych, grzewczych i chłodzących. Ponieważ jedną z jego cech charakterystycznych jest minimalne zużycie energii, pasywny dom to aktywny wkład w ochronę środowiska, jak również duża oszczędność dla jego mieszkańców.

 

Jedną z podstawowych cech pasywnego budownictwa jest bardzo niskie zużycie energii, jednak dom pasywny nie jest prostym odpowiednikiem domu energooszczędnego. Podstawowa różnica polega na tym, że dom energooszczędny to budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 70 kWh na 1 m2 powierzchni użytkowej. W przypadku domu pasywnego zapotrzebowanie na ciepło jest tak niskie, że można całkowicie zrezygnować z systemu grzewczego. Według definicji niemieckiego Passivhaus Instytut, dom pasywny to budynek, który dla zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców nie zużywa więcej niż 15 kWh na 1 m² powierzchni użytkowej. W praktyce oznacza to, że przez cały sezon grzewczy do ogrzania jednego metra kwadratowego mieszkania potrzeba 15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, 1,7 m3 gazu lub 2,3 kg węgla.

 

 

Budynek energooszczędny charakteryzuje się:

 • małym zużyciem energii a tym samym niskimi kosztami eksploatacyjnymi,
 • wyższą wartością rynkową,
 • usytuowaniem w terenie uwzględniającym rzeźbę terenu, nasłonecznienie oraz kierunek wiatrów,
 • zwartą bryłą, dużą powierzchnią okien od strony południowej oraz minimalną powierzchnią okien od strony północnej,
 • zastosowaniem stref buforowych tj. przedsionki, cieplarnie,
 • wykorzystaniem energii pochodzącej ze środowiska np. energii promieniowania słonecznego,
 • bardzo dobrze zaizolowanymi termicznie przegrodami zewnętrznymi (oraz wewnętrznymi oddzielającymi pomieszczenia o różnej temperaturze wewnętrznej),
 • minimalną ilością mostków termicznych,
 • zastosowaniem okien i drzwi zewnętrznych o wysokiej izolacyjności termicznej oraz szczelności,
 • wysoką sprawnością instalacji grzewczej wyposażonej w system sterowania,
 • wysoką sprawnością systemu do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • zastosowaniem wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wyposażonej w system sterowania.

 

Energooszczędność budynku charakteryzuje wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii wyrażony w kWh/(m2·rok) w odniesieniu do 1 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze (lub też do m3 kubatury ogrzewanej). Na jego podstawie można ocenić, że budynek ma niską energochłonność (czyli jest energooszczędny) lub też charakteryzuje się średnią lub wysoką energochłonnością. Nie jest przyjęta uniwersalna wartość wskaźnika, poniżej której możemy mówić o budynku energooszczędnym. W różnych krajach poziom wskaźnika zapotrzebowania energii charakteryzującego budynki jako energooszczędne zależy od stanu techniki, warunków klimatycznych, zamożności i jest zmienny w miarę rozwoju techniki oraz krajowych wymagań. Budynek energooszczędny powinien zużywać o 25-50% mniej energii niż budynek spełniający wymagania aktualnych przepisów. Aktualnie w Polsce możemy mówić o budynku energooszczędnym, jeżeli wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania energii na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody jest na poziomie 50-80 kWh/m2 na rok. Natomiast wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynku mieszkalnego spełniającego wymagania zawarte w obowiązujących przepisach to około 90-120 kWh/m2 powierzchni użytkowej na rok. Jak widać wskaźnik sezonowego zapotrzebowania energii budynku energooszczędnego jest mniejszy niż dla budynku wybudowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jako miarę jakości energetycznej budynku przyjmuje się poziom zużycia energii na ogrzewanie, przygotowanie powietrza wentylacyjnego oraz ciepłej wody użytkowej. Wymienione w dokumencie wielkości uzależnione są głównie od zastosowanych rozwiązań technicznych, dlatego są one wliczane do oceny energetycznej budynku. Ocena nie uwzględnia natomiast zużycia energii na oświetlenie oraz przez urządzenia domowe, gdyż zależy ono od preferencji i zachowań użytkowników.

 

Opracowanie redakcja [AJ].

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź

Katalog Firm

 • Krop System

  Rozpoznawalna jakość i innowacyjność oferty Blachotrapez były punktem wyjścia…
  Krop System
 • Corab

  Corab S.A. to polska firma z 30-letnim doświadczeniem w elektronice i pr…
  Corab
 • Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

  Dorken Delta zajmuje się rozwiązaniami dla dachów skośnych i płaskich,…
  Dorken Delta Folie Sp. z o.o.