rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Centrum Technologii Energetycznych to budynek badawczo-rozwojowy i jeden z projektów Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Ten pionierski obiekt o powierzchni 1200 m2 służy badaniom nad technologiami czystej energii i stanowi praktyczną demonstrację ich działania dla potencjalnych inwestorów publicznych i indywidualnych. CTE jest również miejscem współpracy, wymiany myśli i doświadczeń czołowych naukowców i praktyków z zakresu energetyki.

 

Czym jest Centrum Technologii Energetycznych?

 

Miejsce na Twoją technologię - całoroczna ekspozycja produktów i usług w przestrzeni wystawienniczej CTE wraz z obsługą informacyjno-doradczą.

 

Miejsce spotkań - organizujemy konferencje, seminaria, misje gospodarcze, mające na celu wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów przedstawicieli poszczególnych firm i instytucji związanych z budownictwem energooszczędnym oraz instalacjami OZE.

 

Portal www.cte.fea.pl - umożliwiamy promocję, jak i sprzedaż towarów i usług poprzez platformę internetową CTE promującą oraz sprzedającą kompleksowe rozwiązania energetyczne.

 

CTE to Twoje biuro w terenie - udostępniamy pomieszczenia biurowe oraz konferencyjno-szkoleniowe, dzięki czemu można stworzyć u nas swój oddział terenowy.

 


Twoje produkty i usługi w projektowanych budynkach - włączamy produkty, technologie i usługi do gotowych kompleksowych, wprowadzanych na rynek rozwiązań energetycznych, rozwijanych przez nasz zespół projektowy.

 


Tworzenie polityki energetycznej samorządów i instytucji - kreujemy długoterminową politykę inwestycyjną w gminach w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz technologii budownictwa energooszczędnego.

 


Stanowiska badawczo-testowe - testujemy instalacje oraz produkty, dzięki czemu otrzymujesz
rzeczywiste wyniki i rekomendacje oraz certyfikat CTE.

 


Projekty dofinansowane przez UE - od 20 lat pomagamy firmom i samorządom w uzyskaniu finansowania zewnętrznego i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
 

Centrum Technologii Energetycznych